Coöperatie Zorgprofessionals voor zzp’ers in de zorg (7)

Starten als ZZP-er in de zorg

Hoe word je zelfstandige zorgprofessional in de particuliere thuiszorg?

Om je zoveel mogelijk bij te staan als je besluit om verder te gaan als zelfstandige in de zorgsector hebben we hieronder een opsomming gemaakt zodat je kunt zien welken stappen je dient te ondernemen om als ZZP-er aan de slag te kunnen gaan.

Starten als ZZP-er in de zorg

Hoe word je zelfstandige zorgprofessional in de particuliere thuiszorg?

Om je zoveel mogelijk bij te staan als je besluit om verder te gaan als zelfstandige in de zorgsector hebben we hieronder een opsomming gemaakt zodat je kunt zien welken stappen je dient te ondernemen om als ZZP-er aan de slag te kunnen gaan.

Hoe word je zelfstandige zorgprofessional in de particuliere thuiszorg?

1. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel

Wanneer je het besluit neemt om zelfstandig ondernemer te worden in de particuliere thuiszorg, begin je met het inschrijven van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving bij de KvK is verplicht voor alle zelfstandige ondernemers, dus ook voor ZZP'ers in de particuliere thuiszorg. Door de inschrijving bij de KvK wordt je ook direct aangemeld als ondernemer bij de Belastingdienst. Dit hoef je dan niet apart nog eens te doen.

2. Inschrijven in het BIG-register

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren als zelfstandig ondernemer of in loondienst? Dan behoor je tot de professionals uit de zorgsector voor wie, na het afronden van hun opleiding, de inschrijving in het BIG-register verplicht is. Per functie en beroep gelden er verschillende eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten. BIG-register 

 Houd er rekening mee dat je je om de vijf jaar zult moeten her-registreren, waarbij je moet aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervarings- of scholingseis. Het BIG – register is openbaar en te vinden op internet www.bigregister.nl

Wat kan Coöperatie Zorgprofessionals voor jou betekenen?

De balans tussen werk en privé bepaal je zelf.
Je bepaald je eigen werktijden en werkdagen

administratie-voor-zorgverleners-professionals-in-de-zorg

Doe waar je goed in bent, verleen zorg aan degene die het nodig hebben. Wij regelen je administratie en andere papierwinkel

PENSIOEN--administratie-voor-zorgverleners-professionals-in-de-zorg

Als zzp-er werken gaat vaak ten koste van je pensioen. Bij ons niet! Wij zorgen dat je later een goed pensioen ontvangt

VERZEKERING--administratie-voor-zorgverleners-professionals-in-de-zorg

Bij ons kun je jezelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, maar we hebben ook andere verzekeringen

OPLEIDING-bij COZP voor ZZP-er in de zorg

We zorgen met cursussen dat je kennis up-to-date blijft bij de huidige ontwikkelingen in de zorg

 3. Vraag een AGB code aan

De AGB-code staat voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. De code is nodig bij declaraties van geboden zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Iedere zorgverlener, praktijk of instelling heeft een unieke code, de AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners). Deze code is noodzakelijk als je wordt uitbetaald door de zorgverzekering van de cliënt. De zorgverzekeraar betaalt de zorg indien er sprake is van een lage zorgzwaarte, maar ook indien er sprake is van Palliatief Terminale Zorg.

De code aanvragen is kosteloos en kan via de volgende link: AGB - code.

Vraag de code aan als pgb-verpleegkundige. Je hoeft dan enkel het formulier in te vullen en je BIG registratie nummer op te geven.

Let op!: Indien je geen BIG geregistreerd verpleegkundige bent vraag je de code aan op je onderneming en niet op persoonlijke titel. Daarnaast stuur je een bewijs van inschrijving van de KvK mee van jouw onderneming in de zorg. Dit bewijs van inschrijving is te koop bij de KvK en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is voldoende en kost € 7,50 .

Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

Ook lid worden van Coöperatie Zorgprofessionals?

meld je nu aan

aanmelden

4. Vraag een Verklaring omtrent Gedrag ( VOG ) aan bij de Gemeente

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wij kunnen je helpen met het invullen van de VOG aanvraag, vervolgens ga je hiermee naar jouw eigen gemeente.

Werken in de particuliere thuiszorg betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vragen wij als Coöperatie Zorgprofessionals om een VOG die niet ouder is dan 6 maanden.

5. Sluit je aan bij een klachtencommissie met klachtenfunctionaris

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Als zelfstandige in de zorg kun je je aansluiten bij een klachtenregeling. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Hierdoor voldoe je aan de Wkkgz.

6. Ga goed verzekerd van start

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als particuliere thuiszorgverlener voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch beroep, uit handelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten. Als je je bij ons aansluit, dan verzorgen wij voor jou desgewenst je verzekering, waardoor je niet zelf dient te gaan zoeken tussen de diversiteit van de verschillende verzekeringen.

Daarnaast kun je je verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of ongevallen. Houd er daarnaast ook rekening mee dat je als ZZP'er bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van aanvullend pensioen. Ook kun je je verzekeren voor juridische bijstand. Als Coöperatie Zorg Professionals bieden wij je een totaalpakket aan voor zelfstandigen in de particuliere thuiszorg. Dit verzorgen wij graag voor onze leden, want we vinden het belangrijk dat onze leden nu, maar ook later goed verzorgd worden. 

Coöperatie Zorgprofessionals voor zzp’ers in de zorg (3)

ZZP-er in de zorg

Ben je al een zelfstandige zorgverlener, dan weet je als geen ander hoe belangrijk en dankbaar werk je verricht. Eigenlijk is dat het enige wat je als werk zou willen doen. Echter komen bij het zelfstandig ondernemerschap ook meer zaken kijken.

meer lezen

7. Leg een gedegen administratie aan of geef dit uit handen aan een administrateur

Dit houdt in dat je zelf eens per maand nota’s aan je cliënten maakt en je jouw bruto omzet van die maand zelf op jouw rekening gestort krijgt. Hierover draag je zelf inkomstenbelasting af. In principe en in eerste instantie ben je als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk tot het innen van de factuur die je aan jouw cliënten verstuurt. 

Wij weten uit ervaring dat zelfstandig ondernemers niet zitten te wachten op deze administratieve handeling. Daarom nemen we deze graag van je over. Wij zorgen ervoor dat jouw administratie keurig en volgens de juiste regels wordt verzorgd. Wij verzorgen je urenadministratie en koppelen dit aan de facturen die we voor jou versturen naar je cliënten. Je hoeft je dan ook niet bezig te houden met de administratie, je kunt doen waar je goed in bent; zorg verlenen aan je eigen cliënten. En wij, wij doen voor jou waar wij goed in zijn: wij nemen je de administratieve ballast uit handen en zorgen daarbij dat je keurig op tijd uitbetaald krijgt, verzekert bent en een pensioen opbouwt.

Om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt door de belastingdienst is het aan te raden meerdere cliënten per jaar te hebben en minimaal 1250 uur te werken op jaarbasis. In deze uren mogen 225 uren vergader- en reistijd zitten.

 De Coöperatie Zorgprofessionals verzorgd elk jaar een jaaroverzicht met jouw gewerkte uren, gedeclareerde uren en gemaakte kosten. Dit overzicht heb je nodig voor je belastingaangifte.

Coöperatie Zorgprofessionals voor zzp’ers in de zorg (4)

Coöperatie Zorgprofessionals

Om de verdiensten eerlijker te verdelen, hebben wij de Coöperatie Zorgprofessionals opgericht. In onze ogen is het simpel, de zorgverleners verrichten belangrijk werk en dit dient juist gewaardeerd te worden. Met andere woorden, een zorgverlener mag ook goed verdienen.

meer lezen